Par mums :: Veselības projekti Latvijai ::

veselibasprojekti.lv
ziedo
Savas darbības nodrošināšanai
neizmantojam farmācijas nozares
finansējumu

Veselības projekti Latvijai

"Veselības projekti Latvijai" ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas ir starptautiskās organizācijas Health Action International biedrs.

Biedrības "Veselības projekti Latvijai" mērķi:

  1. Sekmēt medikamentu racionālu un saprātīgu lietošanu Latvijā;
  2. Sekmēt labāku un caurskatāmāku veselības aprūpes / zāļu tirgus politiku Latvijā;
  3. Veicināt medikamentu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;
  4. Sniegt neatkarīgu informāciju par medikamentiem un to lietošanu;
  5. Atbalstīt un iedrošināt pacientus paust viedokli un aizstāvēt savas tiesības uz labāku veselības aprūpi.

Biedrība ir atvērta visiem, kas vēlas iesaistīties tās mērķu sasniegšanā.

“Veselības projekti Latvijai” ir dibināta, lai būtu neatkarīgs informācijas avots ar veselības aprūpi saistītos jautājumos, un tās darbības politika neparedz mērķu īstenošanā izmantot farmācijas nozares uzņēmumu līdzekļus (ziedojumi, sponsorēšana u.c.).