Sākums Veselības projekti Latvijai

Veselības projekti Latvijai

Mēs esam neatkarīga, profesionāla ekspertu komanda veselības aprūpes jautājumos. Mēs esam nevalstiska organizācija - pētnieki ar pieredzi nozares specifikā. Mēs pētām un analizējam arī tos jautājumus, par kuriem citi runā nelabprāt.

Par mums

Jaunumi

 • VPL aicina politiskās partijas nepamest novārtā veselības aprūpes jautājumus

  17.06.2018

  Laikā, kad top politisko partiju programmas 13. Saeimas vēlēšanām, biedrības “Veselības projekti Latvijai” un Stokholmas Ekonomiskās augstskolas Rīgā eksperti nākuši klajā ar iniciatīvu, kuras uzdevums ir noskaidrot partiju viedokli par iespējamiem problēmu risinājumiem svarīgos veselības aprūpes jautājumos. Iniciatīvas mērķis ir mudināt politiskās partijas iekļaut veselības aprūpes jautājumus partiju programmās un dienaskārtībā. 
 • VPL 13.10.2017. rīko konferenci par zāļu pieejamības uzlabošanu Baltijas valstīs

  17.10.2017

  13. oktobrī “Veselības projekti Latvijai” Albert Hotel rīkoja starptautisku konferenci “Access to Medicines in the Baltics. Changing the Narrative” ar mērķi diskutēt par nevienlīdzību medikamentu pieejamībā Baltijas valstīs un meklēt iespējamos risinājumus zāļu pieejamības uzlabošanai.  Konferences mērķa grupa bija Baltijas valstu rīcībpolitikas veidotāji, veselības politikas eksperti, pacienti, veselības aprūpes speciālisti,  pētnieki, studenti, pilsoniskā sabiedrība un farmācijas industrijas pārstāvji.
 • Biedrība “Veselības projekti Latvijai” rīko diskusiju par jauno un dārgo zāļu pieejamību

  14.06.2017

  2017.gada 9.jūnijā ES mājā notika diskusija “Jauno un dārgo zāļu pieejamība Latvijā – problēmas un iespējamie risinājumi”. Diskusijas laikā biedrības pētnieces prezentēja datus par C hepatīta, HIV/AIDS un onkoloģisko zāļu pieejamību Latvijā, kā arī iezīmēja iespējamos ceļus zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai. Biedrības skatījumā zāļu cenas jaunajām un dārgajām zālēm varētu mazināt kopīga sarunu vešana par zāļu cenām Baltijas valstu līmenī, iestāšanās par īsto zāļu cenu caurskatāmību kompensējamo zāļu sistēmās ES līmenī
Jautā ekspertam

Pētījumi

 • Izpēte par horizontālās un vertikālās integrācijas problēmu farmācijā

  31.10.2016

  Lai izpētītu pastāvošo vertikālo un horizontālo integrāciju farmācijas un ārstniecības nozarē un tās atstātās sekas uz veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, biedrība ir veikusi apjomīgu analīzi. Pētījumā laikā ir izvērtēts tiesiskais regulējums, kas šādu struktūru veidošanos pieļauj, un secināts, ka ka pašreizējais nozares regulējums nav uzskatāms par savienojamu ar kvalitatīvu un pieejamu ārstniecības un farmaceitisko aprūpi.
 • Izpēte (publiskoto datu analīze) par zāļu ražotāju maksājumiem biedrībām, nodibinājumiem vai ārstniecības iestādēm

  31.10.2016

  Projekta ietvaros biedrība ir izanalizējusi Veselības inspekcijas mājaslapā publiskotos datus par zāļu ražotāju 2015.gadā sniegto atbalstu biedrībām, nodibinājumiem vai ārstniecības iestādēm (t.sk. individuāliem ārstiem) saistībā ar speciālistu dalību pasākumos ar zinātnisku un profesionālu ievirzi. Datu analīzē tika iekļauti 48 zāļu ražotāji, kas publiskojuši sniegto atbalstu līdz 2015.gada 31.martam.
 • Pētījums: Labas pārvaldības principu ievērošana īstenojot ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmu

  04.03.2016

  Biedrība "Veselības projekti Latvijai" ir veikusi pētījumu, kurā no labas pārvaldības viedokļa ir analizēti MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kārtība". Pilns pētījuma ziņojums