Par mums :: Veselības projekti Latvijai ::

veselibasprojekti.lv

Veselības projekti Latvijai

"Veselības projekti Latvijai" ir neatkarīga nevalstiska organizācija – starptautiskās organizācijas Health Action International dalīborganizācija, kas aizstāv plašas sabiedrības intereses veselības aprūpes un zāļu politikas jomā un nodrošina nekomerciālu informāciju patērētājiem.

 

Biedrības "Veselības projekti Latvijai" mērķi:

  1. Aktīvi iesaistoties veselības politikas veidošanā un patērētāju interešu aizstāvībā, sekmēt labāku un caurskatāmāku veselības aprūpes un zāļu tirgus politiku Latvijā;

  2. Sekmēt zāļu racionālu un ekonomisku lietošanu Latvijā;

  3. Veicināt zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;

  4. Izglītot sabiedrību, sniedzot nekomerciālu, pierādījumos balstītu informāciju par zālēm un veselības aprūpes jautājumiem;

  5. Atbalstīt un iedrošināt pacientus paust viedokli un aizstāvēt savas tiesības uz labāku veselības aprūpi.

 

Lai iegūtu uz pierādījumiem balstītu informāciju un izpētītu situāciju Latvijā, biedrība regulāri organizē un veic pētījumus veselības aprūpes un zāļu politikas jomā. Biedrība ir iesaistījusies skolu jauniešu izglītības programmās, sabiedrības informēšanas kampaņās, normatīvo aktu uzlabošanas priekšlikumu izstrādē un citos pasākumos.

 

Biedrība sadarbojas ar Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu, Veselības inspekciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Ārstu biedrību u.c. organizācijām, kas iesaistītas veselības aprūpes un zāļu politikas veidošanā. Biedrība ir atvērta visiem, kas vēlas iesaistīties tās mērķu sasniegšanā, aicinot sadarboties vai iesaistīties biedrības darbībā organizācijas un privātpersonas.

 

“Veselības projekti Latvijai” savas darbības nodrošināšanai neizmanto farmācijas nozares finansējumu.