Būtisko zāļu koncepcija Veselības projekti Latvijai

Būtisko zāļu koncepcija

Neviens nevar īsi un vienkārši atbildēt uz jautājumu, cik daudz zāļu ir nepieciešams veselības aprūpei. Katras valsts vajadzības ir atšķirīgas, taču nav šaubu par to, ka dažas zāles ir būtiskākas nekā citas. 1975. gadā Pasaules Veselības organizācija (PVO) sāka propagandēt būtisko zāļu koncepciju. Pirmais „Būtisko zāļu saraksts” tika izdots 1977. gadā un ietvēra 250 nepieciešamākās zāles slimību un patoloģisko stāvokļu ārstēšanā. Ideja par to, ka mazāk zāļu dod labāku efektu ārstēšanā, vienlaikus arī palīdzot ietaupīt naudu, ir izturējusi laika pārbaudi.

Būtisko zāļu koncepcija ir universāli pielietojama. Arī industriāli attīstītās valstis var gūt labumu no ierobežota zāļu saraksta. Šobrīd PVO ir apstiprinājusi 370 būtiskākos medikamentus, kas ārstē 90% slimību. Ārstiem un farmaceitiem būtu svarīgi vienoties un izvēlēties lietojamās zāles, un izstrādāt ārstniecības formulāru. Ja zāļu izrakstīšana attīstītos uz zinātniski pamatotas vienošanās, nevis uz farmaceitiskās industrijas agresīvas un vienpusējas reklāmas, patērētāji iegūtu ļoti daudz. Ieguvējas būtu arī valstu valdības, kas varētu samazināt izdevumus par zālēm, izvairoties no dārgiem, nelietderīgiem un neracionāliem medikamentiem.

IETEIKUMI RĪCĪBAI:

  • Jāveicina PVO „Būtisko zāļu programmas” loma šajā procesā;
  • Valdībām jāizveido un regulāri jāpārskata nacionālais būtisko zāļu saraksts un jārūpējas, lai veselības aprūpes darbinieki izstrādātu vietējos formulārus un ārstēšanas vadlīnijas.

Citējot obligāti jāatsaucas uz biedrību Veselības projekti Latvijai.