ESF projekts 2012-2013 Veselības projekti Latvijai

2013 2012

ESF projekts 2012-2013

ESF projekts

Biedrība Veselības projekti Latvijai sadarbojoties ar Pacientu ombudu atklātā projektu iesniegumu atlasē ir ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana". Mūsu projekta nosaukums: NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos.

Projekts tiks īstenots laikā no š.g. septembra līdz 2013. gada maijam. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.