Finanšu info Veselības projekti Latvijai

Rekvizīti un finanšu info

Biedrība "Veselības projekti Latvijai"
Reģ. Nr.40008138050
Rīga, Baznīcas iela 5 - 2, Rīga, LV 1050

Norēķinu konts: Swedbank LV73HABA0551025103855

Ar 30.03.2012. Valsts Ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 8.14.-6/26649 biedrībai "Veselības projekti Latvijai" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

2018.gada pārskats.

2017.gada pārskats.

2016.gada pārskats.

2015.gada pārskats.

2014.gada pārskats.

2013.gada pārskats.

2012.gada pārskats.