Koncepts Veselības projekti Latvijai

Konference “Access to Medicines in the Baltics: Changing the Narrative”

2016. gads iezīmēja pārmaiņas diskusijās par zāļu pieejamību Eiropā. Nīderlandes prezidentūras laikā ES tika nosauktas un analizētas būtiskas farmācijas nozares problēmas un nepilnības: nepamatoti augstas zāļu cenas, nepārliecinoša jauno un dārgo zāļu inovatīvā vērtība, sistēma, kas strādā farmācijas biznesa interesēs, nepiedāvājot iespējami labākos risinājumus pacientiem un sabiedrībai…

Vai Baltijas valstis spēs izmantot šo tēmas aktualizāciju, lai vērstu uzmanību uz apgrūtināto zāļu pieejamību Baltijā un papildus grūtībām saistībā ar mūsu mazo tirgu un zemāko pirktspēju?  Vai pastāvošais zāļu izpētes un attīstības modelis darbojas sabiedrības interesēs? Cik inovatīvas ir jaunās un dārgās zāles un cik pamatotas ir jauno medikamentu cenas? Vai sabiedrībai ir jāsamierinās ar augstajām zāļu cenām? Vai jaunās zāles vienmēr nozīmē būtisku terapeitisku ieguvumu pacientiem?

Konferences mērķi ir:  

1. Veidot diskusiju starp Eiropas un Baltijas līmeņa rīcībpolitikas veidotājiem, veselības politikas ekspertiem, pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un pilsonisko sabiedrību un industriju par nevienlīdzību medikamentu pieejamībā Baltijas valstīs un meklēt iespējamos risinājumus zāļu pieejamības uzlabošanai.

2. Ar C hepatīta un pretvēža medikamentu piemēriem izvērtēt, vai publiskajā telpā dominējošā ideja par papildus finansējuma piešķiršanu kompensējamo zāļu budžetam ir vienīgais ilgtspējīgais risinājums, kas  uzlabos zāļu pieejamību Baltijas reģiona pacientiem.

Konferences norises vieta: Alberta viesnīca, Dzirnavu ielā 33, Rīgā.

Konferences norises laiks:  plkst.9:00-17:00, 13.oktobris, 2017

Papildus informācija par konferenci