Mūsu pētījumi Veselības projekti Latvijai

Mūsu pētījumi

 • Patentbrīvo zāļu pieejamības uzlabošanas iespējas Latvijā

  14.08.2018

  Lai noskaidrotu, kādi rīcībpolitikas instrumenti tiek pielietoti Latvijā, kāda ir patentbrīvo medikamentu pieejamība, kādi faktori veicina to pieejamību un kā var ar politikas lēmumiem turpināt veicināt ģenērisko zāļu pieejamību Latvijas tirgū profesionālās maģistra studiju programmas “Veselības vadī,ba” ietvaros Marija Čeha veica pētījumu.Pētījuma mērķis bija izpētīt ģenēriķu pieejamību un faktorus, kas ietekmē šo zāļu ienākšanu tirgū un pieejamību. 
 • Izpēte par horizontālās un vertikālās integrācijas problēmu farmācijā

  31.10.2016

  Lai izpētītu pastāvošo vertikālo un horizontālo integrāciju farmācijas un ārstniecības nozarē un tās atstātās sekas uz veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, biedrība ir veikusi apjomīgu analīzi. Pētījumā laikā ir izvērtēts tiesiskais regulējums, kas šādu struktūru veidošanos pieļauj, un secināts, ka ka pašreizējais nozares regulējums nav uzskatāms par savienojamu ar kvalitatīvu un pieejamu ārstniecības un farmaceitisko aprūpi.
 • Izpēte (publiskoto datu analīze) par zāļu ražotāju maksājumiem biedrībām, nodibinājumiem vai ārstniecības iestādēm

  31.10.2016

  Projekta ietvaros biedrība ir izanalizējusi Veselības inspekcijas mājaslapā publiskotos datus par zāļu ražotāju 2015.gadā sniegto atbalstu biedrībām, nodibinājumiem vai ārstniecības iestādēm (t.sk. individuāliem ārstiem) saistībā ar speciālistu dalību pasākumos ar zinātnisku un profesionālu ievirzi. Datu analīzē tika iekļauti 48 zāļu ražotāji, kas publiskojuši sniegto atbalstu līdz 2015.gada 31.martam.
 • Pētījums: Labas pārvaldības principu ievērošana īstenojot ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmu

  04.03.2016

  Biedrība "Veselības projekti Latvijai" ir veikusi pētījumu, kurā no labas pārvaldības viedokļa ir analizēti MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kārtība". Pilns pētījuma ziņojums
 • Pētījums: Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība, viedokļi un pieredze

  01.08.2015

  Latvijas iedzīvotāji joprojām katru gadu pārmaksā vairākus miljonus eiro par zālēm, kurām ir pieejama lētāka alternatīva ar līdzvērtīgu terapeitisko efektu – ģenēriskie medikamenti. Lai izpētītu, kādi attieksmē un pieredzē balstīti faktori traucē palielināt ģenērisko zāļu īpatsvaru Latvijā, biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir veikusi apjomīgu pētījumu, kas ietver iedzīvotāju viedokļu aptauju, intervijas ar ārstiem un farmaceitiem, kā arī mediju satura analīzi. Pilns pētījuma ziņojums
 • Iedzīvotāju aptauja par atbildīgu medikamentu utilizēšanu

  12.05.2014

  Lai noskaidrotu, ko Latvijas iedzīvotāji iesāk ar neizlietotajiem medikamentiem un, vai viņi saredz vides un citus apdraudējuma riskus saistībā ar nepareizu neizlietoto medikamentu iznīcināšanu, biedrība "Veselības projekti Latvijai" sadarbībā ar TNS ir veikusi aptauju.
 • Pētījums Rīgas slimnīcās

  15.01.2014

  Lai izpētītu, kā Rīgas slimnīcās tiek organizētas farmācijas firmu pārstāvju vizītes un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izveidotu ieteikumus rīcībpolitikas uzlabošanai 2013.g. decembrī biedrība „Veselības projekti Latvijai” veica pētījumu Rīgas slimnīcās. Pētījums aptvēra 11 Rīgas slimnīcas un gala posmā tika intervēti 5 slimnīcu administrācijas pārstāvji, kā arī Nacionālā veselības dienesta direktors.
 • Pētījums par ārstu un farmācijas nozares sadarbību Latvijā

  18.06.2013

  Farmācijas nozares un ārstu sadarbības ētiskie aspekti ir plaši diskutēta tēma daudzviet pasaulē, un ētikas normu pārkāpumi bieži ir pamats korupcijas attīstībai veselības aprūpes sistēmā. Latvijā līdz šim nav veikta empīriska ārstu, pacientu organizāciju un farmācijas nozares pārstāvju viedokļa izpēte par dažādām ārstu un farmācijas nozares sadarbības formām, VPL veica padziļinātu situācijas analīzi un sniedza ieteikumus situācijas uzlabošanai.
 • Pētījums par deguna pilienu lietošanu bērniem iesnu gadījumos

  08.04.2011

  Vairākās valstīs (ASV, Kanādā, Lielbritānijā) ir noteikts, ka deguna asinsvadus sašaurinošu medikamentu lietošana, ārstējot iesnas, nav piemērojama maziem bērniem līdz sešu gadu vecumam. Latvijā vairāku šādu medikamentu lietošanas instrukcijas vēl joprojām pieļauj to lietošanu maziem bērniem, sākot jau no gada vecuma. Lai noskaidrotu, kā šie medikamenti tiek lietoti, tika veikts pētījums, kura ietvaros notika intervijas ar bērnu (0-6 gadi) aprūpētājiem.
 • Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumiem saaukstēšanās slimību gadījumos

  29.03.2010

  No 2009.gada oktobrim līdz decembrim Veselības projekti Latvijai sadarbībā ar TNS Latvija veica pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumiem saaukstēšanās slimību gadījumos. Tika aptaujāti 1700 respondenti no kuriem 851 pēdējo 3 mēnešu laikā bija slimojuši ar saaukstēšanās saslimšanām, kā arī 330 respondentiem pēdējo 3 mēnešu laikā ar saaukstēšanās saslimšanām bija slimojuši bērni.