Noderīgi avoti Veselības projekti Latvijai

Noderīgi informācijas avoti

Neatkarīgi un uzticami avoti par medikamentiem un uz pierādījumiem balstītu medicīnu:

Latvijas Zāļu valsts aģentūra izdevums Cito! par zāļu drošību, zāļu cenas Latvijā, iespēja pacientam ziņot par zāļu blakusparādībām, digitālā Latvijas aptieku karte

EU clinical Trials Register

European database of suspected adverse drug reaction reports

International Society of Drug Bulletins

The Medical Letter par recepšu medikamentiem kopš 1959

Prescrire International (franču valodā)

Drug and Therapeutics Bulletin

Therapeutics Letter

Prescriber’s Letter

Martindale Complete Drug Reference

Worst Pills, Best Pills

Politics of Medicines esejas par dažādiem ar zāļu politiku saistītiem jautājumiem

Cochrane Collaboration

National Institute for Clinical Excellence (NICE)

www.clinicaltrials.gov pētījumu datubāze

Institute for Rational Pharmacotherapy (IRF) dāņu valodā ar daļēju tulkojumu angļu valodā