NVO Fonds IAS Veselības projekti Latvijai

2016

Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai” iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātēm farmācijas nozares normatīvā regulējuma jomā

Biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir ieguvusi NVO Fonda finansējumu, kas atbalstīs biedrības iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātes farmācijas nozares normatīvā regulējuma jomā.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Veselības projekti Latvijai” veikto Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvību farmācijas jomā, nodrošinot biedrības līdzdalību farmācijas nozares politikas plānošanas procesos un iespējas iniciēt izmaiņas normatīvajos aktos atbilstoši sabiedrības interesēm. Šis galvenais mērķis tiks sasniegts īstenojot uzstādītos apakšmērķus jeb uzdevumus:

  1. Veikt Veselības inspekcijas mājas lapā publiskoto datu analīzi par zāļu ražotāju un iesniegt atzinumu Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai.
  2. Veikt analīzi par horizontālo un vertikālo integrāciju farmācijā un iesniegt atzinumu Veselības ministrijai un Konkurences padomei.

Projekta galvenā tiešā mērķa grupa: visi tie Latvijas iedzīvotāji, kam nepieciešams lietot medikamentus.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.