Mūsu pētījumi Veselības projekti Latvijai

Mūsu pētījumi

Pētījums: Labas pārvaldības principu ievērošana īstenojot ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmu

04.03.2016

Biedrība "Veselības projekti Latvijai" ir veikusi pētījumu, kura laikā no labas pārvaldības viedokļa ir analizēti MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kārtība". Pētījums sastāv no S.Slokenbergas juridiskā izvērtējuma un E.Poplavskas un V.Dumpes analizētiem kompensācijas sistēmā iesaistīto pušu viedokļiem un pieredzi par labas pārvaldības principu īstenošanu praksē. Tika intervēti pacientu organizāciju pārstāvji, ģimenes ārsti, farmaceiti, zāļu ražotāji, lieltirgotāji un valsts pārvaldes pārstāvji, kas ir iesaistīti Latvijas kompensējamo zāļu sistēmas veidošanā un uzturēšanā; kopā veiktas 17 intervijas. Pētījuma rezultātā radušies secinājumi un ieteikumi sistēmas uzlabošanai ir iesniegti Veselības ministrijai un NVD. Pētījuma "Labas pārvaldības principu īstenošana ambulatorajā zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas sistēmā" ziņojums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas: www.sif.lvwww.eeagrants.lv www.eeagrants.org