Mūsu pētījumi Veselības projekti Latvijai

Mūsu pētījumi

Patentbrīvo zāļu pieejamības uzlabošanas iespējas Latvijā

14.08.2018

Lai noskaidrotu, kādi rīcībpolitikas instrumenti tiek pielietoti Latvijā, kāda ir patentbrīvo medikamentu pieejamība, kādi faktori veicina to pieejamību un kā var ar politikas lēmumiem turpināt veicināt ģenērisko zāļu pieejamību Latvijas tirgū profesionālās maģistra studiju programmas “Veselības vadība” ietvaros Marija Čeha veica pētījumu. Pētījuma mērķis bija izpētīt ģenēriķu pieejamību un faktorus, kas ietekmē šo zāļu ienākšanu tirgū un pieejamību. Pētījuma uzdevums bija analizēt centralizēti reģistrēto zāļu un nacionāli reģistrēto patentbrīvo medikamentu pieejamību; analizēt zāļu cenu izmaiņas un patēriņu no tirgus ienākšanas brīža līdz 2017.gadam un apzināt patentbrīvo ražotāju uzskatus par Latvijas tirgu. 

Darba nozīmīgākie rezultāti: Latvijā nepārtraukti pēdējo četru gadu laikā bija pieejami 26,8% no visām centralizēti reģistrētajām zālēm un 25,9% no centralizēti reģistrētajiem ģenēriķiem (rēķinot pēc zāļu komercnosaukumiem), savukārt, nacionāli reģistrēto ģenēriķu pieejamība Latvijā ir zema – ne vienmēr centralizēti reģistrētajiem ģenēriķiem ir arī nacionāli reģistrēti konkurenti. Pilno pētījumu lasiet šeit.