Mūsu pētījumi Veselības projekti Latvijai

Mūsu pētījumi

Pētījums par ārstu un farmācijas nozares sadarbību Latvijā

18.06.2013

Farmācijas nozares un ārstu sadarbības ētiskie aspekti ir plaši diskutēta tēma daudzviet pasaulē, un ētikas normu pārkāpumi bieži ir pamats korupcijas attīstībai veselības aprūpes sistēmā. Latvijā līdz šim nav veikta empīriska ārstu, pacientu organizāciju un farmācijas nozares pārstāvju viedokļa izpēte par dažādām ārstu un farmācijas nozares sadarbības formām, to pozitīvajiem un problemātiskajiem aspektiem. Izmantojot ārvalstīs aprobētas kvalitatīvās pētniecības metodes un informāciju par dažādu sadarbības jomu normatīvo regulējumu un pašregulāciju, veikta padziļināta situācijas analīze un sniegti ieteikumi situācijas uzlabošanai.

Pētījuma "Ārstu un farmācijas nozares sadarbība Latvijā" ziņojums