Jaunumi Veselības projekti Latvijai

Eiropas Parlaments 2017. gada martā nobalso par rezolūciju “Iespējas zāļu pieejamības uzlabošanai”

10.04.2017

2017. gada 2. martā Eiropas Parlamenta (turpmāk – EP) ar plašu deputātu atbalstu (568 EP deputātu balsīm “par”, 30 balsīm esot “pret" un 52 atturoties) pieņēma rezolūciju (2016/2057(INI)) par iespējām zāļu pieejamības uzlabošanai. Raugoties no sabiedrības interešu viedokļa, šis dokuments vērtējams atzinīgi, jo sniedz reālistisku ieskatu šī brīža galvenajās problēmās zāļu tirgū Eiropā, piemēram,: (1) nesamērīgi augstas inovatīvo medikamentu cenas, kas apdraud nacionālo veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, (2)  esošā jauno zāļu izpētes un attīstības modeļa nespēja risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, piemēram, antimikrobiālo rezistenci; (3) intelektuālā īpašuma tiesību ļaunprātīga izmantošana, (4) reālo zāļu cenu slepenība valstu kompensācijas sistēmās. Vienlaikus rezolūcija piedāvā arī konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai. 

Pilns EP dokumenta teksts pieejams šeit un kā līdzvērtīgi nozīmīgi dokumenti diskusijā par probēmām zāļu pieejamībā jāatzīmē ES Padomes 2016. gada 17. jūnija secinājumi par līdzsvara stiprināšanu farmācijas sistēmās ES un tās dalībvalstīs 

 un 2016. gada 14. septembra ziņojums, ko sagatavojusi ANO ģenerālsekretāra augsta līmeņa darba grupa par zāļu pieejamību.

Saistībā ar augstāk minētajiem dokumentiem biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir vērsusies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, Veselības ministrijā, Nacionālajā veselības dienestā un Zāļu valsts aģentūrā ar aicinājumu iepazīties ar EP rezolūciju un veidot zāļu tirgus politiku Latvijā tā, lai tā darbotos sabiedrības, nevis farmācijas biznesa interesēs. 

Biedrības nosūtītā vēstule lasāma šeit