Jaunumi Veselības projekti Latvijai

Izstrādāti kritēriji zāļu reklāmas nošķiršanai no informācijas par zālēm

19.12.2018

Ar NVO Fonda finansiālu atbalstu* “Veselības projekti Latvijai” ir izstrādājuši  kritērijus zāļu  reklāmas nošķiršanai no informācijas par zālēm. Projekta ietvaros ir iegūti dati par informācijas kvalitāti sabiedrībai  un zāļu slēpto reklāmu Latvijā (monitorings medijos veikts no 2018.g. marta līdz jūnijam) un Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai iesniegti ieteikumi, kā varētu uzlabot esošo situāciju un vecināt labo praksi. Izstrādāto materiālu virsuzdevums ir mazināt pārkāpumus zāļu reklāmā, uzlabot informācijas kvalitāti medijos, taisnīgi sodīt negodprātīgus komersantus un mazināt slēptās reklāmas ietekmi uz pacientu veselību un izdevumiem.  

Izstrādāto materiālu mērķa grupa ir zāļu tirgus politikas veidotāji, zāļu reklāmu devēji, par veselības jautājumiem rakstošie žurnālisti, žurnālu, TV un radio raidījumu redaktori.

Izstrādātie materiāli ir pieejami šeit:

Ziņojums Informācija par zālēm vai reklāma

Buklets Informacija par zālēm vai reklāma

Projekts “Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības stiprināšana Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu politikas jomā”