Vasaras skola 2014 Veselības projekti Latvijai

Vasaras skola

"Kā izprast un izvērtēt zāļu reklāmu?"

“Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion”

Ventspils, Latvija

2014. gada 1.-4. jūlijs

Farmācijas firmu medikamentu pārdošanas veicināšanas aktivitātes – firmu pārstāvju informatīvās vizītes, zāļu reklāmas un bezmaksas paraugi ietekmē to, kā ārsti un farmaceiti izraksta vai pārdod zāles. Šī ietekme bieži vien netiek pietiekami novērtēta, un, lai gan topošie mediķi ar to saskaras jau studiju laikā, medicīnas studentiem mācību procesā parasti netiek sniegts pietiekami daudz informācijas par to, kā izvērtēt zāļu pārdošanas veicināšanas aktivitātes un kā uz tām reaģēt.

Vasaras skolas mērķis - veicināt studentu izpratni par zāļu pārdošanas veicināšanas aktivitāšu būtību un ētiskajām dilemmām, ar ko viņiem būs jāsaskaras profesionālajā praksē, kā arī attīstīt prasmi kritiski analizēt zāļu pārdošanas veicināšanas aktivitātes.

Tēmas:

Vasaras skolas programma veidota, balstoties uz Health Action International un Pasaules Veselības Organizācijas izstrādāto rokasgrāmatu “Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion: A practical guide”.

Galvenās lekciju un semināru tēmas:

  • Zāļu pārdošanas veicināšana un veselība
  • Paņēmieni, kas ietekmē zāļu patēriņu
  • Komunikācija ar farmācijas firmu tirdzniecības pārstāvjiem
  • Pārdošanas veicināšana, profesionālā prakse un pacientu uzticība
  • Uz objektīvu informāciju balstīta zāļu izrakstīšana

Kursa ietvaros notika 8 lekcijas un 8 semināri (90 min.). Visas nodarbības notika angļu valodā.

Vasaras skolas programma.

Lektori un prezentācijas:

Tim Reed, PhD, Health Action International (HAI) izpilddirektors (Nīderlande) Īsa biogrāfija

Promotion of medicines

Learning how not to do the pharmaceutical industry tango

Pharmaceutical sales representatives

Promotion, professional practice and patient trust

Barbara Mintzes, PhD, HAI Europe biedre, University of British Columbia docente (Kanāda) Īsa biogrāfija

Using unbiased prescribing information

Do sales representatives inform doctors of the harmful effects of medicines?

Influence Techinques

Ieva Salmane Kuļikovska

What research studies say about promotion of medicines in Latvia

Ilze Aizsilniece, Elita Poplavska

Communication with pharmaceutical sales representatives

Signe Mežinska

The role of institutional policy

Sasniegtie rezultāti:

Izglītoti 30 studenti par ārstu un farmaceitu ētiku, saskarsmi ar farmācijas nozares pārstāvjiem un interešu konfliktu un korupcijas risku tēmām. Piesaistīti 3 brīvprātīgie pasniedzēji no mātes organizācijas HAI. Veicināta studentu interese par šiem jautājumiem, kas vainagosies ar papildus pasākumu daudz plašākam medicīnas studentu lokam, ko 2015.g. sākumā plāno organizēt Latvijas Medicīnas studentu asociācija.

Vasaras skolu līdzfinansēja Ojāra Veides stipendiju fonds un Health Action International.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas:www.sif.lv www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org