Zāles tirdziecībā Veselības projekti Latvijai

Zāles tirdziecībā

Starpība starp zālēm un citiem patēriņa produktiem ir tāda, ka, pērkot zāles, patērētājiem nav skaidru kritēriju, pēc kuriem novērtēt šī produkta kvalitāti un lietderīgumu. Izvēle lielā mērā tiek uzticēta citiem cilvēkiem: valdības pārstāvjiem, kuri atbild par kvalitātes kontroli, un veselības aprūpes darbiniekiem, kuri gan kolektīvi, gan individuāli ir atbildīgi par zāļu labuma/riska novērtējumu un izvēli. Neatkarīgi no tā, vai patērētāji maksā par zālēm tieši vai netieši (ar valsts vai privāto veselības apdrošināšanas organizāciju starpniecību), viņi tirgu nekontrolē.

Visās pasaules valstīs – gan bagātajās, gan nabadzīgajās – pareiza zāļu lietošana ir atkarīga no četriem „spēlētājiem”: patērētājiem (pacientiem), veselības aprūpes profesionāļiem (sevišķi ārstiem, māsām un farmaceitiem), valdības un apdrošināšanas grupu oficiālajām personām un farmaceitiskās industrijas pārstāvjiem. Farmaceitiskā industrija darbojas tieši pēc tādiem pašiem principiem kā citas nozares, kas ražo patēriņa preces. Tās mērķis ir radīt produktus, pārdot tos, cik daudz vien iespējams, un iegūt peļņu darbības paplašināšanai. Līdzīgi citām rūpniecības nozarēm, arī farmaceitiskajai industrijai ir pastāvīgi jāpielāgojas likumiem, kurus nosaka trīs faktori: patērētāju uzskatu un priekšstatu tendences, veselības aprūpes darbinieku neatkarība un precizitāte, valsts izdotie noteikumi.

Lielās konkurences dēļ farmaceitiskās firmas reklamē savus produktus, maksimāli uzsverot to pozitīvos aspektus un cik vien maz iespējams pieminot negatīvos, kā arī neatklājot konkurējošās firmas produkta priekšrocības. Tāpēc izšķiroša loma ir sabalansētas un precīzas informācijas izplatīšanā.

Vai plašsaziņas līdzekļi vienmēr profesionāli veic savu izglītojošo lomu? Vai veselības aprūpes darbiniekiem ir pieejama izsmeļoša, precīza, salīdzinoša un neatkarīga informācija par zālēm? Vai valstī ir izveidotas speciālas struktūras, kas dod iespējas izplatīt informāciju par veselības jautājumiem, sevišķi par nevēlamiem zāļu lietošanas efektiem, patēriņa līmeņiem un farmaceitiskās industrijas veiktajiem pētījumiem? Šie ir būtiski jautājumi ceļā uz racionālu zāļu lietošanu.

Citējot obligāti jāatsaucas uz biedrību Veselības projekti Latvijai.